یکی از مهمترین حیطه هایی که مددکاران اجتماعی بر آن تمرکز دارند توانبخشی روانی-اجتماعی است.این توانبخشی شامل تمام اقدامات هدفمند برای کاهش اثر معلولیت بر فرد،قادر ساختن فرد برای دستیابی به استقلال،افزایش کیفیت زندگی و خودشکوفایی است.توانبخشی افراد دارای معلولیت فرایندی پویا و خلاق است که به همکاری گروهی افراد متخصص درمانی،مددجو و خانواده نیازمند است.همچنین با ارائه ی حمایت های اجتماعی برای توانخواهان نیازمند و شناسایی آنها،طراحی برنامه های شاد و مفرح،افزایش ارتباط توانخواهان با محیط،نرس و مراقبین و … به نقش اساسی خود می پردازد.

روانشناسی در مرکز چکامه با استفاده از روشهای علمی زیر در بستری شاد و امن در خدمت مددجویان میباشد.
-رفتار درمانی:این رویکرد درمانی به ما کمک میکند تا با تکنیک ها و فنون رفتاردرمانی به افزایش رفتارهای مطلوب،کاهش رفتارهای نامطلوب،ایجاد رفتارهای تازه متناسب با موقعیت و شرایط را هدف قرار داده و به افزایش کیفیت روابط و تعاملات ،سازگاری،کاهش تنش و سطح اضطراب،افزایش توجه و تمرکز و …. می پردازد.
-بازی درمانی:از آنجایی که بازی از ضروریات زندگی انسان است و در بازی افکار و احساسات پنهان بازگو میشوند،استفاده از بازی درمانی در افراد معلول مزایای بسیاری دارد.از جمله:تخلیه انرژی در بازیهای حسی-حرکتی،افزایش ارتباط و صمیمیت،رشد خلاقیت،رشد حل مسئله،بهبود و رشد مهارت های کلامی،افزایش هماهنگی اعضای بدن و … را در بر دارد.
-هنردرمانی:هنردرمانی ابزاری مفید و موثر است که از روشهای متنوع و متعددی همچون:نقاشی،طراحی ،کاردستی و کلاژ استفاده میکند تا به سلامت و بهزیستی جسمی،روانی و هیجانی فرد معلول کمک کند.

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : شیراز ، بلوار پاسداران ، خیابان جهان آرا ، کوچه 2 ، سمت راست ، درب سوم

تلفن : 07138439290

موبایل : 09046922447

ایمیل  : markaz.chakame@gmail.com

اینستاگرام :  _zahra_kashkoli_

اهداف مرکز جسمی حرکتی معلولین چکامه

نگهداری و مراقبت از معلولان جسمی معرفی شده از سوی اداره کل بهزیستی و مراجعه مستقیم خانواده ها به منظور سپردن فرزندان معلولشان است که توان نگهداری از آن ها را ندارند، اغلب معلولین معرفی شده ازبهزیستی بی سرپرست و یا دارای سرپرست بی بضاعت مالی هستند.

  1. ارائه خدمات تخصصی، توانبخشی.
  2. ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی.
  3. ارائه خدمات مددکاری و اجتماعی.
  4. ارائه خدمات آموزشی به خانواده ها.