اغلب بیمارهای مركز از طريق بهزيستي معرفي مي شوند .

تعداد اندكي خانواده دارند كه پذيرش آنها از طريق بهزيستي است. گه گاهي از طرف برخي از خانواده ها براي مدت كوتاهي حداكثر يك هفته از مركز تحويل مي گيرند و سپس تحويل مي دهند.

براي پذيرش مجدد از نظر بيماري واگير دار در قرنطينه قرار مي گيرند و چك مي شوند در صورت سالم بودن در بخش نگهداري پذيرش مي شوند اگر بيماري داشته باشند پس از درمان داخل بخش خواهند شد.

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : شیراز ، بلوار پاسداران ، خیابان جهان آرا ، کوچه 2 ، سمت راست ، درب سوم

تلفن : 07138439290

موبایل : 09046922447

ایمیل  : markaz.chakame@gmail.com

اینستاگرام :  _zahra_kashkoli_

اهداف مرکز جسمی حرکتی معلولین چکامه

نگهداری و مراقبت از معلولان جسمی معرفی شده از سوی اداره کل بهزیستی و مراجعه مستقیم خانواده ها به منظور سپردن فرزندان معلولشان است که توان نگهداری از آن ها را ندارند، اغلب معلولین معرفی شده ازبهزیستی بی سرپرست و یا دارای سرپرست بی بضاعت مالی هستند.

  1. ارائه خدمات تخصصی، توانبخشی.
  2. ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی.
  3. ارائه خدمات مددکاری و اجتماعی.
  4. ارائه خدمات آموزشی به خانواده ها.